Διατήρηση της γονιμότητας μετά τη διάγνωση - Δρ. Ελένη Γαλάνη