Η ομάδα μας

 

Η Β’ Παθολογική – Ογκολογική κλινική στο Metropolitan Hospital είναι μία εξειδικευμένη ομάδα η οποία  παρέχει ολοκληρωμένη υποστήριξη στον ογκολογικό ασθενή. Στόχος είναι να προσφέρει τις πιο σύγχρονες διαγνωστικές και θεραπευτικές ιατρικές υπηρεσίες, τη βέλτιστη ποιότητα περίθαλψης, αλλά και συνεχή  πολύπλευρη υποστήριξη τόσο του ασθενή όσο και της οικογένειάς του.
 
Η  Β’ Παθολογική – Ογκολογική κλινική ιδρύθηκε από το διακεκριμένο καθ. Δ. Β. Σκάρλο. Σήμερα η ομάδα αποτελείται από διακεκριμένους ο Παθολόγους – Ογκολόγους την δρ. Γαλάνη Ελένη, τον δρ. Χριστοδούλου Χρήστο, τον δρ. Κλούβα Γεώργιο και τον δρ. Μπιλίδα Τρυφώνα.
Όλοι οι ιατροί  έχουν πολύχρονη κλινική εμπειρία. και σπουδές στο εξωτερικό. 
 
ourteam
 
Η ομάδα μας
 
Η ομάδα μας πλαισιώνεται από έξι ειδικούς παθολόγους, έμπειρες  νοσηλεύτριες εξειδικευμένες στη νοσηλεία και αντιμετώπιση του ογκολογικού ασθενή από κλινική Ψυχολόγο, και διαιτολόγο καθώς και έμπειρο διοικητικό προσωπικό. Πιστεύουμε ότι για να αντιμετωπίσει ο ασθενής τη νόσο θα πρέπει η κλινική καταπολέμηση της νόσου να συνδυάζεται με ψυχολογική και συναισθηματική στήριξη του ίδιου και της οικογένειάς του, καθώς και με υποστήριξη της σωματικής ευεξίας και της διατροφής του. Η Β' Παθολογική-Ογκολογική Κλινική διαθέτει επίσης ειδικό τμήμα Κλινικών Μελετών για Διεθνείς και εγχώριες μελέτες με Συντονίστρια διεξαγωγής κλινικών μελετών και Διαχειρίστρια δεδομένων. Το διοικητικό της προσωπικό καλύπτει της γραμματειακές ανάγκες του τμήματος διευθετώντας τις ανάγκες των ασθενών. Επίσης η Β' Παθολογική-Ογκολογική Κλινική διαθέτει προσωπικό αρχείο ασθενών πλήρως ενημερωμένο ανά ασθενή και πάθηση.
 
Τμήμα κλινικών μελετών
 
Η Β’ Ογκολογική κλινική, παρέχει την δυνατότητα στους ασθενείς της να έχουν πρόσβαση σε καινοτόμες θεραπείες για τον καρκίνο, αποκομίζοντας οφέλη  όπως, η πρόσβαση σε ένα καινούργιο φάρμακο που είναι πιθανόν ευεργετικό για τη νόσο τους, πολύ πριν κυκλοφορήσει στο εμπόριο, πολλά από τα έξοδα ρουτίνας (π.χ. εξετάσεις αίματος, αξονικές) προσφέρονται δωρεάν στα πλαίσια της μελέτης και η παρακολούθηση είναι πιο στενή και πιο σχολαστική  για την διεξαγωγή του προγράμματος της μελέτης που είναι ιδιαίτερα αυστηρό. Η ανάπτυξη του συγκεκριμένου τομέα στη Β’ Ογκολογική κλινική  με  συμμετοχή σε διεθνείς κλινικές μελέτες μέσα από το άρτια οργανωμένο τμήμα κλινικών μελετών και επανδρωμένο με εξειδικευμένους επιστήμονες, την καθιστά ένα από τα αναγνωρισμένα και αξιόπιστα κέντρα διεξαγωγής τους διεθνώς προσφέροντας στους ασθενείς της πρόσβαση σε νέες θεραπείες και συμβάλλοντας με αυτό το ερευνητικό έργο στην βελτίωση της ιατρικής φροντίδας και περίθαλψης των ασθενών με καρκίνο.  Οι προϋποθέσεις οργάνωσης, δομής και ελέγχου  είναι εναρμονισμένες με την Ευρωπαϊκή Οδηγία περί διεξαγωγής κλινικών μελετών καθώς και την Ελληνική νομοθεσία  
 
Οι γιατροί μας συμμετέχουν ενεργά και στην έρευνα δίνοντας έτσι τη δυνατότητα στους ασθενείς μας να έχουν πρόσβαση σε πρωτοποριακές θεραπείες. Επίσης έχουν ενεργή παρουσία σε πολλά συνέδρια και δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά. Τέλος, διατηρούν συνεργασία με κέντρα του εξωτερικού και μπορούν να μεθοδεύσουν συμβουλευτική γνώμη ή και πρόσβαση σε αυτά σε περίπτωση που αυτό είναι αναγκαίο.