Εκτύπωση

Ιατρείο

Οι υπηρεσίες που παρέχονται στην στο ιατρείο μας αφορούν τους ογκολογικούς ασθενείς και τις οικογένειές τους.
Όλο το προσωπικό είναι αφοσιωμένο στη καλύτερη δυνατή φροντίδα των ασθενών με υψηλής ποιότητας παρεχόμενες υπηρεσίες και ειδικότερα:

  1. Διάγνωση Νόσου και Σχεδιασμός Θεραπευτικού Σχήματος
  2. Σχεδιασμός Χημειοθεραπείας
  3. Ορμονοθεραπεία – Βιολογικοί παράγοντες
  4. Παρακολούθηση μετά την αρχική αντιμετώπιση
  5. Γενετική Συμβουλή
  6. Ενημέρωση: διατροφή και ογκολογικός ασθενής
  7. Υποστήριξη Ασθενούς και Οικογένειας
  8. Ανακουφιστική και Υποστηρικτική Φροντίδα
  9. Συνεργασία με Κέντρα Εξωτερικού