Βιογραφικό


Δρ. Ελένη Γαλάνη

 

PROFILE

Η Δρ. Ελένη Γαλάνη σπούδασε στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Πατρών από το Σεπτέμβριο του 1988 έως τον Ιούλιο του 1994. Για τις επιδόσεις της κατά τη διάρκεια των σπουδών της έλαβε υποτροφία από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ). Ξεκίνησε την εκπαίδευσή της στην Εσωτερική Παθολογία στο Γενικό Ογκολογικό Νοσοκομείο Άγιοι Ανάργυροι και την ολοκλήρωσε στη Θεραπευτική κλινική του Νοσοκομείου Αλεξάνδρα. Το 2001 έλαβε μετά από εξετάσεις την ειδικότητα στης Εσωτερικής Παθολογίας. Κατά τη διάρκεια της ειδίκευσή της παρακολούθησε και ολοκλήρωσε με Άριστα το μεταπτυχιακό πρόγραμμα στην Ογκολογία του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Παράλληλα, στην έδρα κλινικής βιοχημείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών εκπόνησε τη διδακτορική διατριβή της, την οποία ολοκλήρωσε με Άριστα. 

 Από το 2001 έως το 2004 εργάστηκε σε έμμισθη θέση ως Senior Clinical Fellow στο νοσοκομείο Guys and St. Thomas του Λονδίνου στη Μεγάλη Βρετανία, όπου εξειδικεύθηκε στην Παθολογική Ογκολογία. Για τη μετεκπαίδευσή της στο εξωτερικό έλαβε υποτροφία από την Ελληνική Εταιρία Παθολόγων Ογκολόγων. Επίσης, από την Ευρωπαϊκή Εταιρία Παθολόγων Ογκολόγων (European Society of Medical Oncologist) έλαβε υποτροφία για την εκπόνηση ερευνητικής εργασίας. Το 2005 μετά από εξετάσεις έλαβε τη δεύτερη ειδικότητά της στην Παθολογική Ογκολογία. Από 2005 εργάζεται ως Παθολόγος Ογκολόγος σε συνεργασία αρχικά με το νοσοκομείο Ερρίκος Ντυνάν και από το 2007 με το θεραπευτήριο Metropolitan. 

Η Δρ. Ελένη Γαλάνη είναι συγγραφέας σε περισσότερες από 40 πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε ιατρικά επιστημονικά περιοδικά, έχει κάνει πάνω από 100 ανακοινώσεις  σε διεθνή και ελληνικά συνέδρια. Έχει προσκληθεί ως ομιλήτρια και έχει προεδρεύσει σε πολλά ιατρικά συνέδρια. Επίσης είναι βασική συγγραφέας σε διεθνή και ελληνικά ογκολογικά βιβλία.

 

H Δρ. Ελένη Γαλάνη είναι μέλος σε μια σειρά   από επιστημονικές επιτροπές οι οποίες είναι οι ακόλουθες:

 -General Medical Council (GMC), UK (αριθμός πρωτοκόλλου 6032207) 

-Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών (ΙΣΑ) (αριθμός πρωτοκόλλου 055811) 

-European Society of Medical Oncology (ESMO) 

-American Society of Clinical Oncology (ASCO) 

-Εταιρία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας (ΕΟΠΕ)

-Εταιρία δεικτών καρκίνου (γενική γραμματέας)

 

 

ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙA


Από Μάιο 2007 έως σήμερα: 

Αν. Διευθυντής, Β’ ογκολογική κλινική νοσοκομείο Metropolitan 

Από Δεκέμβριο 2004 έως Μάιο 2007:

Εξωτερικός συνεργάτης Β’ ογκολογική κλινική  νοσοκομείο Ερρίκος Ντυνάν

Από 10/09/2001 μέχρι 30/10/2004

Εξειδικευμένος κλινικός συνεργάτης (Clinical Fellow/ Senior Registrar grade), έμμισθη θέση, στο τμήμα Παθολογικής Ογκολογίας του Νοσοκομείου Guys and St Thomas του Λονδίνου. 

Από 10/09/2002 έως 10/2003

Εξειδικευμένος Κλινικός συνεργάτης, έμμισθη θέση, στο Τμήμα καρκίνου του Μαστού του Νοσοκομείου  Guys and St Thomas και στο Τμήμα καρκίνου του Μαστού του Νοσοκομείου Kings College του Λονδίνου. 

Από 2/09/1997 έως 22 /05/2001

Ειδίκευση στην Παθολογία στη Θεραπευτική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών, Νοσοκομείο Αλεξάνδρα. 

Από 10/05/1996 έως 31/08/1997

Ειδίκευση στην Παθολογία στην Τρίτη Παθολογική Κλινική του Γενικού Ογκολογικού Νοσοκομείου Άγιοι Ανάργυροι, Κηφισιά 

Από  20/10/1994 έως  19/10/1995

Υπηρεσία Υπαίθρου στο Αγροτικό Ιατρείο Τρικόρφου Μεσσηνίας, Κέντρο Υγείας Μεσσήνης.

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

•Πτυχίο Ιατρικής:  28-07-1994, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Πατρών (με βαθμό Λίαν Καλώς)

•Άδεια άσκησης επαγγέλματος: 1/8/1994, Νομαρχία Αχαΐας 

•Διδακτορική Διατριβή: 18/10/2005, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών (με βαθμό Άριστα)

•Μεταπτυχιακές σπουδές/εργασία στην ογκολογία: 6/2001, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (με βαθμό Άριστα)

•Ειδικότητες: Εσωτερική Παθολογία (10/2001)

Παθολογική Ογκολογία (2/2005)

 

 Ειδική εμπειρία ή εξάσκηση σε εξειδικευμένα κέντρα ή Ειδικά Νοσοκομεία 

 

Από 10/09/2001 μέχρι 30/10/2004

Εξειδικευμένος κλινικός συνεργάτης (Senior Clinical Fellow), έμμισθη θέση, στο τμήμα Παθολογικής Ογκολογίας του νοσοκομείου Guys and St Thomas του Λονδίνου. 

Από 10/09/2002 μέχρι 

Εξειδικευμένος κλινικός συνεργάτης (Senior Clinical Fellow), έμμισθη θέση, στο τμήμα καρκίνου του μαστού του νοσοκομείου Guys and St Thomas και στο Τμήμα Καρκίνου του Μαστού του νοσοκομείου Kings College του Λονδίνου

Από 4/2002 έως 04/2003

Έρευνα στην Ανοσοθεραπεία του καρκίνου του μαστού στο εργαστήριο Cancer Biology Group, Cancer Research, UK, ως υπότροφος της Πανευρωπαϊκής Εταιρίας Παθολόγων-Ογκολόγων (European Society of Medical Oncology-ESMO) (“Detections of specific T-cells in the peripheral blood and in the bone marrow in patients with early breast cancer recognizing epitops from tumor antigens”). 

 

Εμπειρία στη Mεταφραστική Έρευνα. Συγκεκριμένα:

α) Εργαστηριακή έρευνα στην ανοσοθεραπεία του καρκίνου του μαστού στα πλαίσια της ερευνητικής υποτροφίας της Πανευρωπαϊκής Εταιρίας Παθολόγων-Ογκολόγων 

(European Society of Medical Oncology- ESMO) στο εργαστήριο Cancer Biology Group, Cancer Research, UK. ( βλ. βεβαίωση Prof Joyce Taylor-Papadimitriou)

β) Εργαστηριακή έρευνα στην ανάπτυξη μεθόδων πρόβλεψης της χημειοευαισθησίας και χημειοανθεκτικότητας ασθενών με καρκίνο, με πρότυπο μοντέλο τον καρκίνο των ωοθηκών, στα πλαίσια της διδακτορικής διατριβής μου στο Εργαστήριο Βιολογικής 

Χημείας της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών καθώς και στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών

γ) Έρευνα στη μοριακή βιολογία (μελέτη της έκφρασης των ογκογονιδίων MDR-1, nm23H1 και Sema E σε καρκινικά κύτταρα των ωοθηκών) με τη μέθοδο της αλυσιδωτής αντίδρασης της πολυμεράσης (PCR) στα πλαίσια της Διδακτορικής Διατριβής μου στο Εργαστήριο Βιολογικής Χημείας της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών  καθώς και στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών.

 

Διδακτορική Διατριβή: 18/10/2005 με βαθμό Άριστα

Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ιατρική Σχολή, Εργαστήριο Βιολογικής Χημείας. Καθ: Κ Σέκερης

« Συσχέτιση της  in vitro χημειοευαισθησίας και χημειοανθεκτικότητας με την κλινική ανταπόκριση στη χημειοθεραπεία των ασθενών με καρκίνο των ωοθηκών. Καθορισμός της έκφρασης των γονιδίων MDR-1, nm23-H1 και Sema E. Συσχέτιση τους με κλινικοπαθολογοανατομικά χαρακτηριστικά των όγκων και την κλινική έκβαση των ασθενών με καρκίνο των ωοθηκών.» 

Τα συμπεράσματα έχουν ανακοινωθεί σε συνέδρια καθώς και δημοσιευτεί στον ιατρικό τύπο. 

 

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Κλινικής, Εργαστηριακής και Προληπτικής Ιατρικής. Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Υπεύθυνος μεταπτυχιακού προγράμματος Καθ. Λουκόπουλος.

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα έλαβε χώρα από 9/1998 έως 6/2001 και ολοκληρώθηκε με βαθμό Άριστα. Στα πλαίσια του μεταπτυχιακού προγράμματος εκπονήθηκε η ερευνητική εργασία με τίτλο «In vitro χημειοευαισθησία στον καρκίνο των ωοθηκών». 

 

 

Βιογραφικό της Ιατρού 

Dr Eleni Galani's short CV