Ανακοινώσεις σε ιατρικά συνέδρια

Ανακοινώσεις σε Διεθνή Συνέδρια

1. «In vitro χημειοευαισθησία και συσχέτιση με τη μοριακή ανάλυση και την κλινική έκβαση σε ασθενείς με καρκίνο των ωοθηκών και με καρκίνο του μαστού».
«In vitro chemosensitivity and correlation with molecular analysis and clinical outcome in patients with ovarian and breast cancer». G, Agiostratidou, J. Sgouros, E. Galani, A. Boulgari , J. Janinis , G. Aravantinos, E. Samantas , D.V Skarlos and E. Gonos.
23rd ESMO Congress 1998 (abstract 599)

2. «Μη-κρυοσυντηρούμενα αρχέγονα κύτταρα του περιφερικού αίματος. Συλλογή
με μία μεγάλου όγκου λευκαφαίρεση. Μία απλοποιημένη και αποτελεσματική τεχνική για την υποστήριξη της μεγαθεραπείας».
«Non-Cryopreserved Peripheral Blood Progenitor Cells (PBPC). Collected by a Single Very Large-Volume Leucapheresis (VLVL). A Simplified and Effective
Procedure for Support of High – Dose Chemotherapy». Papadimitriou CA, Kouvelis V, Kostis E, Kapsimali V, Psara E, Kiamouris C, Galani E, Gourgoulis A, Gika D and Dimopoulos MA.
12th ESFH Congress 1999. Univ of Athens Sch of Medicine, Athens, Greece. (Προφορική ανακοίνωση)

3. «Συνδυασμός της ιφοσφαμίδης της πακλιταξέλης και της σισπλατίνης για τη
θεραπεία του μεταστατικού καρκίνου του τραχήλου της μήτρας».
« Combination of ifosfamide, paclitaxel and cisplatin for the treatment of metastatic carcinoma of the uterine cervix». C. Papadimitriou, G. Aravantinos,
D. Bafaloucos, K. Sarris, C. Kalophonos, E. Galani, G. Gourgoulis, A. Bamias, C. Kiamouris, G. Fountzilas, D. Skarlos, M. Dimopoulos.
Proc Am Soc Clin Oncol 2000. (abstract 1546)

4. «Δραστικότητα της θαλιδομίδης στη θεραπεία της μακροσφαιριναιμίας Waldenstrom»
«Activity of thalidomide in Waldenstrom’s Macroglobulinemia». M. Dimopoulos, N.Viniou, A. Zomas, E. Galani, V. Grigoraki, C. Matsouka, O. Economou, C. Papadimitriou. Univ of Athens Sch of Medicine, Athens, Greece.
Proc Am Soc Clin Oncol, 2000. (abstract 99)

5. «Θεραπεία της ΜακροσφαιριναιμίαςWaldenstrm’s με θαλιδομίδη»
«Treatment of Waldenstrom’s Macroglubinemia with thalidomide». Dimopoulos MA, Viniou N,Zomas A, Grigoraki V, Galani E, Matsouka C, Economou O, Anagnostopoulos N, Panayiotidis P.
BLOOD 96(11): 4977 Part 2, 2000

6. Συνδυασμός Θαλιδομίδης και Δεξαμεθαζόνης στο ανθεκτικό σε Δεξαμεθαζόνη βασιζόμενη θεραπεία Πολλαπλό Μυέλωμα.
Thalidomide and Dexamethasone combination for multiple myleoma refractory to dexamethasone-based regimens.
Dimopoulos MA, Zervas K, Galani E, et el
BLOOB 96 (11): 4978 Part 2 NOV 16 2000

7. «Πρώτης γραμμής χημειοθεραπεία ασθενών με επιθηλιακό καρκίνο των ωοθηκών με το συνδυασμό σισπλατίνης, επιρουμπικίνης και πακλιταξέλης».
«Cisplatin, Epirubicin, and Paclitaxel combination chemotherapy in previously untreated patients with advanced epithelial ovarian cancer». C. Papadimitriou , D.
Lazaris , A. Rodolakis , C. Kiamouris , G.M. Gourgoulis , E. Galani , E. Diakomanolis , S. Michalas and M.A Dimopoulos.
ΧVI FIGO WORLD Congress. (Προφορική ανακοίνωση)

8. «Συνδυασμός θαλιδομίδης και δεξαμεθαζόνης στη θεραπεία του ανθεκτικού
πολλαπλού μυελώματος»
«Thalidomide and Dexamethazone combination for refractory Multple Myeloma»
E. Galani, V. Grigoraki, C. Kiamouris, E. Samantas, O. Economou, C. Papadimitriou, D. Gika, N. Anagnostopoulos and M. Dimopoulos.
25th ESMO Congress 2000. (abstract 430). (Προφορική ανακοίνωση)

9. Thalidomide and Dexamethasone combination for multiple myleoma refractory to dexamethasone-based regimens.
Dimopoulos MA, Zervas K, Galani E, et el
BLOOB 96 (11): 4978 Part 2 NOV 16 2000

10. «Εκτίμηση της νεφρικής λειτουργίας. Πόσο αξιόπιστοι είναι οι μαθηματικοί τύποι;»
«Calculating renal function – Do the formula get it right?». Steer CB, Galani E, Blake G, Marx GM, Harper S, Harper B, Adamson K, Bailey D, Harper PG.
27th ESMO Congress 2002. (abstract 40PD) (Poster discussion session)

11. «Αξιολόγηση των μεθόδων Cockroft-Gault (CG), Jelliffe και Wright για την εκτίμηση της νεφρικής λειτουργίας των ηλικιωμένων ασθενών»
«Evaluation of the Cockroft-Gault (CG), Jelliffe and Wright formulae in estimating renal function in elderly patients». Galani E, Marx GM, Blake G, Steer CB, Harper S, Adamson K, Bailey D, Harper P
27th ESMO Congress 2002 (abstract 376) (Poster discussion session).

12. «Προσδιορισμός της δοσολογίας της καρμποπλατίνης»
«Carboplatin dosing – sufficient, too much, too little?». Galani E, Steer CB, Marx GM, Harper S, Blake G, Adamson K, Bailey D, Harper PG.
Proc Am Soc Clin Oncol 2002. (abstract 838) (Poster Discussion Session) Virtual presentation www.asco.org

13. «Αξιολόγηση των μεθόδων Cockroft-Gault, Jelliffe και Wright στην εκτίμηση της νεφρικής λειτουργίας ηλικιωμένων ασθενών»
«Evaluation of the Cockroft-Gault (CG), Jelliffe and Wright formulae in estimating renal function in elderly patients». Marx GM, Steer CB, Galani E, Harper S, Blake G, Adamson K, Ryder K, Bailey D, Harper P.
Proc Am Soc Clin Oncol, 2002 (abstract 1486).

14. «Συνδυασμός γεμσιταμπίνης και οξαλιπλατίνης ακολουθούμενος από πακλιταξέλη και καρμποπλατίνη ως πρώτης γραμμής χημειοθεραπεία ασθενών με προχωρημένο επιθηλιακό καρκίνο των ωοθηκών. Μια φάσεως ΙΙ μελέτη με διαδοχικούς συνδυασμούς δύο φαρμάκων».
Gemcitabine and oxaliplatin followed by paclitaxel and carboplatin as first line therapy for patients with advanced epithelial ovarian cancer (EOC). A phase II trial of sequential doublets.
Steer CB, Marx GM, Galani E, Yip S, Saggers K, Harper PG.
Proc Am Soc Clin Oncol 2002. (abstract 2506).

15. «Επίδραση του τρόπου υπολόγισμού του GFR στη δοσολογία της καρβοπλατίνης».
«Effect of GFR methodology on carboplatin dosing». Blake GM, Steer CB, Galani E, Marx GM, Adamson K, Bailey D. Nuclear Medicine Communications 2002;23:408
(abstract P10). Annual Scientific Meeting of The British Nuclear Medicine Society, 2002. (poster presentation)

16. «Μελέτη φάσης ΙΙ της Ομάδας Μελέτης του Καρκίνου του Πνευμόνα για τη δραστικότητα και αποτελεσματικότητα της γεμσιταμπίνης και της καρμποπλατίνης με ZD1839 (IRESSA) στη θεραπεία των ασθενών με προχωρημένο μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα».
«Lung Cancer Group phase II feasibility and efficacy study of gemcitabine and carboplatin with ZD1839 (IRESSA) in the treatment of patients with advanced non-small cell lung cancer».
Marx G, Harper P, Eisen T, Galani E, Steer C, Ellis P.
Innovators in Lung Cancer Inaugural Meeting, 29th – 31st May 2002, Chicago

17. «Γεμσιταμπίνη και Οξαλιπλατίνη ακολουθούμενες από πακλιταξέλη και καρμποπλατίνη ως πρώτης γραμμής χημειοθεραπεία ασθενών με προχωρημένο επιθηλιακό καρκίνο των ωοθηκών. Μια φάσεως ΙΙ μελέτη με διαδοχικού συνδυασμούς δύο φαρμάκων. Μελέτη της Γυναικολογικής Ομάδας του Λονδίνου»
«Gemcitabine and oxaliplatin followed by paclitaxel and carboplatin as first line therapy for patients with advanced epithelial ovarian cancer (EOC). A phase II trial of sequential doublets. A London Gynaecological Oncology Group (LGOG) trial». Steer CB, Marx GM, Galani E, Strickland AH, Yip SS, Saggers K, Lofts F, Gallagher C, Harper PG.
GLYIM - Lilly Young Investigators Meeting Indianapolis June 2002

18. Νέα δεδομένα στη θεραπεία του μικροκυτταρικού καρκίνου του πνεύμονος.
New aspects in the treatment of small cell lung cancer (SCLC)
Marx GM, Galani E, Harper P. INT J CANCER; 13-13 Suppl. 13 2002

19. An evaluation of PET, EUS and CT scanning in the staging and response to chemotherapy of patients with oesophageal cancer and correlation with pathology at resection. E. P. Galani, G. M. Marx, A. Strickland, S. Rankin, R. Mason, J. Meenan, A. Poole, K. F. Chrystal, C. C. Steer, P. G. Harper; Guys and St Thomas Hosp, London, UK
Proc Am Soc Clin Oncol, 2003;(abstr 1478)

20. Monoclonal gammopathy of undetermined significance (MGUS) in patients with solid tumors: Effects of chemotherapy on the monoclonal protein (M-protein).
Anagnostopoulos, A, Galani E, Gika, D, et al.
BLOOD 102 (11): 5178 Part 2 NOV 16 2003

21. «Εισαγωγική χημειοθεραπεία σε «τεχνικά ανεγχείρητο» καρκίνο του οισοφάγου και της γαστρο-οισοφαγικής συμβολής».
«Neoadjuvant chemotherapy in ¨technically inoperable¨ locally advanced oesophageal and gastroesophageal junction (GOJ) cancer». K F Chrystal, M Forshaw, K A Cheong, E Galani, R Mason, A Botha, P Harper. Guys and St Thomas Hospital Trust, London, UK
Gastrointestinal Cancers Symposium 2004 (abstract 40)

22. Χορήγηση χημειοθεραπείας για καρκίνο του μαστού κατά τη διάρκεια εγκυμοσύνης.
Chemotherapy for breast cancer given during pregnancy: A case series.
A.E Ring, P.A. Ellis, A. Jones, C. Shannon, E. Galani, I. E Smith
Royal Marsden Hospital London, UK, Guy’s Hospital, London, UK, Royal Free Hospital, London UK.
Proc Am Soc Clin Oncol 2004. (abstract 715)

23. Νεο-επικουρική χημειοθεραπεία σε τεχνικά ανενχείρητο καρκίνο του οισοφάγου και της γαστρο-οισοφαγικής συμβολής.
Neoadjuvant chemotherapy in “technically” inoperable locally advanced oesophageal (O) and gastro-oesophageal juncton (GOJ) cancer. K.A. Cheong, K. Chrystal, M. Forshaw, J Gossage, E. Galani, A. Botha, R. Mason, P.G. Harper: Guy’s Hospital London, UK.
Proc Am Soc Clin Oncol 2004. (abstract 4138)

24. Συνδυασμός γεμσιταμπίνης και οξαλιπλατίνης ακολουθούμενος από πακλιταξέλη και καρβοπλατίνη ως χημειοθεραπεία πρώτης γραμμής σε ασθενείς με προχωρημένο καρκίνο των ωοθηκών. Μια κλινική μελέτη φάσης ΙΙ με διαδοχικούς συνδυασμούς δύο φαρμάκων.
Gemcitabine and oxaliplatin followed by Paclitaxel and carboplatin as first line therapy for patients with advanced epithelial ovarian cancer. A phase II trial of sequential doublets.
K. Chrystal, B. Steer, K.A. Cheong, E. Galani, A Strickland, F. Lofts, C. Gallagher, H. Thomas, P. Harper; Guy’s Hospital, London, St Georges Hospital, London, St Bartholomew’s Hospital, London; Royal Surrey Country Hospital, London.
Proc Am Soc Clin Oncol 2004. (abstract 5034).

25. 29th ESMO CONGRESS Vienna,Austria

26. Lapatinib and capecitabine combination therapy for HER-2 positive metastatic breast cancer: a Hellenic Cooperative Oncology Group study
Helena Linardou, Dimosthenis V. Skarlos, Christos Christodoulou, Angelos Koutras,
Dimitrios Bafaloukos, Pavlos Papakostas, Efthymios Kostouras, Irene Grossi,
Eleni Galani, Dimitrios Pectasides, George Fountzilas
Mediterranean Multidisciplinary Oncology Congress (MMOF) 2011 Κωνσταντινούπολη.

 

Ε) Ανακοινώσεις σε Ελληνικά Επιστημονικά Συνέδρια


1. Συσχέτιση της έκφρασης του Ca125 με την παρουσία υπολειμματικής νόσου και με την ανταπόκριση στη χημειοθεραπεία ασθενών με επιθηλιακό καρκίνο των ωοθηκών.
Γαλάνη Ε, Ζαφειρόπουλος Α, Αραβαντινός Γ, Καρπάθιος Σ, Σαμπαλιώτη Γ, Σταθοπούλου Ε, Κιαμούρης Χ, Τότκα Ρ, Σαμαντάς Ε και Σκάρλος Δ.
1ο Διεθνές Συνέδριο Καρκινικών Δεικτών με Διεθνή Συμμετοχή. Αθήνα, Νοέμβριος 1996.

2. Ο ρόλος της μέτρησης του Ca125 στην πρώιμη διάγνωση της υποτροπής του επιθηλιακού καρκίνου των ωοθηκών.
Ζαφειρόπουλος Α, Γαλάνη Ε, Αραβαντινός Γ, Καρπάθιος Σ, Σαμπαλιώτη Γ, Κιαμούρης Χ, Σταθοπούλου Ε, Τότκα Ρ, Πανόπουλος Χ και Σκάρλος Δ.
1ο Διεθνές Συνέδριο Καρκινικών Δεικτών με Διεθνή Συμμετοχή. Αθήνα, Νοέμβριος 1996.

3. Συσχέτιση των επιπέδων του Ca125 με την κλινική ανταπόκριση και την ολική επιβίωση σε ασθενείς με ανθεκτικό επιθηλιακό καρκίνο των ωοθηκών.
Τσαντίλα Α, Αραβαντινός Γ, Σαμαντάς Ε, Πανοπουλος Χ, Κιαμούρης Χ, Γαλάνη Ε, Ζαφειρόπουλος Α, Τσακαλος Γ, Σγουρός Ι, Μασούρου Ε και Σκάρλος Δ.
1ο Διεθνές Συνέδριο Καρκινικών Δεικτών με Διεθνή Συμμετοχή. Αθήνα, Νοέμβριος 1996.

4. Νευροτοξικότητα συσχετιζόμενη με το συνδυασμό ανάλογου πλατίνης και πακλιταξέλης και θεραπεία με αμιφοστίνη
Αραβαντινός Γ, Ζαφειρόπουλος Α, Μασούρου Ε, Γαλάνη Ε, Σαμαντάς Ε, Σγουρός Ι, Πανόπουλος Χ, Πειτσίδου, Τσαντίλα Α, Παλούδη Σ και Σκάρλος Δ.
6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κλινικής Ογκολογίας. Αθήνα, Απρίλιος 1997

5. Θεραπεία με Ιρινοτεκάνη σε ασθενείς με καρκίνο του παχέος εντέρου προθεραπευμένοι με 5-φθοουρακίλη.
Σγουρός Ι, Αραβαντινός Γ, Σαμαντάς Ε, Μπάμια Χ, Τσαντίλα Α, Γαλάνη Ε, Ζαφειρόπουλος Α, Μασουρου Ε και Σκάρλος Δ.
6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κλινικής Ογκολογίας. Αθήνα, Απρίλιος 1997.

6. Συσχέτιση της μοριακής ανάλυσης και της in vitro χημειοευαισθησίας με την κλινική ανταπόκριση στη χημειοθεραπεία σε ασθενείς με καρκίνο των ωοθηκών και καρκίνο του μαστού.
Αγιοστρατίδου Γ, Γαλάνη Ε, Σγουρός Ι, Δεβερτζη Α, Αραβαντινός Γ, Τζαννίνης Δ, Σαμαντάς Ε, Σκάρλος Δ, και Γκόνος Σ.
7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κλινικής Ογκολογίας. Θεσσαλονίκη, Απρίλιος 1998

7. In vitro χημειοευαισθησία και μοριακή ανάλυση στον καρκίνο των ωοθηκών και στον καρκίνο του μαστού.
Αγιοστρατίδου Γ, Σγουρός Ι, Γαλάνη Ε, Τζαννίνης Δ, Αραβαντινός Γ, Σαμαντάς Ε, Σκάρλος Δ, και Γκόνος Σ.
8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κλινικής Ογκολογίας. Αθήνα, Απρίλιος1999

8. Εξαετή επιβίωση μετά από την πρώτη υποτροπή σε ασθενείς με επιθηλιακό καρκίνο των ωοθηκών με πολλαπλές υποτροπές
Ραψομανίκη Τ, Σκάρλος Δ, Ζαφειρόποθλος Α, Τζαννίνης Δ, Σταθοπούλου Ε, Σγουρός Ι, Γαλάνη Ε και Αραβαντινός Γ.
8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κλινικής Ογκολογίας. Αθήνα Απρίλιος 1999

9. Εντατική διαδοχική συμπληρωματική χημειοθεραπεία με επιρουβικίνη, πακλιταξέλη και σε ασθενείς με καρκίνο του μαστού αυξημένης επικινδυνότητας.
Τιμοθεάδου Ε, Κιαμούρης Χ, Γαλάνη Ε, Αμάρι Σ, Τέντες Α, Μπριασούλης Ε, Μπαφαλούκος Δ και Φούντζηλας Γ.
Ελληνική Συνεργαζόμενη Ογκολογική Ομάδα
9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κλινικής Ογκολογίας. Κύπρος 2000

10. Μελέτη φάσης ΙΙ με πακλιταξέλη και σισπλατίνη σε ασθενείς με μεταστατικό καρκίνο του ενδομητρίου.
Παπαδημητρίου Χ, Μουλοπούλου Α, Αρβαντινός Γ, Κιαμούρης Χ, Γκίκα Δ, Γουργούλης ΓΜ, Γαλάνη Ε και Δημόπουλος ΜΑ. Θεραπευτική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Νοσοκομείο Αλεξάνδρα
9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κλινικής Ογκολογίας. Κύπρος 2000

11. Συνδυασμός ιφοσφαμίδης, πακλιταξέλης και σισπλατίνης στον μεταστατικό καρκίνο του τραχήλου της μήτρας.
Παπαδημητρίου Χ, Αρβαντινός Γ, Μπαφαλούκος Δ, Παπακώστας Π, Καλόφωνος Χ, Κιαμούρης Χ, Γαλάνη Ε, Γουργούλης ΓΜ, Φούντζηλας Γ, Σκάρλος Δ και Δημόπουλος ΜΑ.
Ελληνική Συνεργαζόμενη Ογκολογική Ομάδα
9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κλινικής Ογκολογίας. Κύπρος 2000

12. Μελφαλάνη υψηλής δόσης (180mg/m2) και αυτόλογη μεταμόσχευση προγονικών αιμοποιητικών κυττάρων περιφερικού αίματος (ΠΑΚΠΑ) για την αντιμετώπιση του πολλαπλού μυελώματος.
Θεραπευτική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Νοσοκομείο Αλεξάνδρα
Παπαδημητρίου Χ, Κωστής Ε, Κουβέλης Β, Αναγνωστόπουλος Ν, Κιαμούρης Χ, Γουργούλης ΓΜ, Γαλάνη Ε, Γκίκα Δ, Γρηγοράκη Β, Παναγιωτίδης Π και Δημόπουλος ΜΑ.
9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κλινικής Ογκολογίας. Κύπρος 2000

13. Συνδυασμός Θαλιδομίδης και Δεξαμεθαζόνης για τη θεραπεία του ανθεκτικού πολλαπλού μυελώματος.
Γαλάνη Ε, Κιαμούρης Χ, Σιαπκαράς Γ, Γκίκα Δ, Παπαδημητρίου Χ και Δημόπουλος ΜΑ.Θεραπευτική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Νοσοκομείο Αλεξάνδρα
10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κλινικής Ογκολογίας. Αθήνα 2001 (Προφορική ανακοίνωση)

14. Αντιδράσεις υπερευαισθησίας στην καρβοπλατίνη σε ασθενείς με επιθηλιακό καρκίνο των ωοθηκών.
Γαλάνη Ε, Κιαμούρης Χ, Σιαπκαράς Γ, Γκίκα Δ, Κακογίαννη Κ, Πετροπούλου Α και Παπαδημητρίου Χ. Θεραπευτική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Νοσοκομείο Αλεξάνδρα.
10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κλινικής Ογκολογίας. Αθήνα 2001

15. Αξιολόγηση της τομογραφίας εκπομπής νετρονίων (ΤΕΝ), της αξονικής τομογραφίας (ΑΤ) κια του ανδοσκοπικού υπερηχογραφήματος (ΕΥ) του ανώτερου πεπτικού στην σταδιοποίηση και στην ανταπόκριση στη χημειοθεραπεία ασθενών με καρκίνο του οισοφάγου.Συσχέτησή τους με την παθολογοανατομική σταδιοποίηση μετά από οισοφαγεκτομή
Ε. Γαλάνη, G Marx, A Strickland, S Rankin, R Mason, P Harper. Guys’ Hospital, Londo,n UK.
12o Πανελλήνιο Συνέδριο Κλινικής Ογκολογίας. Αθήνα 2004. (Προφορική ανακοίνωση)
Βήμα Κλινικής Ογκολογίας 2004; Vol 3(Β) abstract 1.
16. Συνέδριο Κω Αλωπεκία & ΓΕΣ

17. Εμπειρία της Β΄ Ογκολογικής κλινικής του νοσοκομείου Metropolitan στη θεραπεία με Panitumumab σε προχωρημένο καρκίνο του παχέος εντέρου και μη μεταλλαγμένο K-RAS.
Δήμος Β. , Λειβαδάρου Ε., Αραβαντινού- Φατώρου Ε., Τσάκαλος Γ., Νικολακοπούλου Α., Άχολος Β., Καραπαναγιωτίδης Γ., Μπάτζιου Κ., Ιωαννίδου Μ., Γαλάνη Ε., Κλούβας Γ., Χριστοδούλου Χ., Σκάρλος Δ.
16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κλινικής Ογκολογίας 22-25 Απριλίου 2010

18. Αποτελεσματικότητα της συγχορηγούμενης θεραπείας Lapatinib με Capecitabine σε 27ωασθενείς HER2- θετικούς με προχωρημένο καρκίνο του μαστού.
Αραβαντινού- Φατώρου Ε., Σκάρλος Δ., Νικολακοπούλου Α., Γαλάνη Ε., Κλούβας Γ., Άχολος Β., Ιωαννίδου Μ., Καραπαναγιωτίδης Γ., Μπάτζιου Αικ., Τσάκαλος Γ., Χριστοδούλου Χ.
16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κλινικής Ογκολογίας 22-25 Απριλίου 2010.

19. Επίπεδα προκαλσιτονίνης στο πλάσμα ογκολογικών ασθενών με εμπύρετο.
Αραβαντινού-Φατώρου Ε., Σκάρλος Δ., Κλούβας Γ., Γαλάνη Ε., Τσάκαλος Γ., Νικολακοπούλου Α., Άχολος Β., Καραπαναγιωτίδης Γ., Μπάτζιου Αικ., Ιωαννίδου Μ., Χριστοδούλου Χ.
16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κλινικής Ογκολογία 22-25 Απριλίου 2010

20. Αποτελεσματικότητα της μονοθεραπείας με Panitumumab ασθενών με μη μεταλλαγμένο Kras μεταστατικό καρκίνο του παχέος εντέρου και του ορθού που έχουν προηγουμένως λάβει θεραπεία με Cetuximab.
Αντωνίου Γ, Κουτσουνάς . Ι , Δήμος. Β, Σγουρός. Ι, Μπίνας. Ι, Τσουκαλά. Χ, Γαλάνη Ε, Αραβαντινός. Γ, Σκάρλος. Δ, Σαμαντάς. Ε.
17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κλινικής Ογκολογίας 14-16 Απριλίου 2011