Οι γυναίκες της ΕΟΠΕ, με υπέροχη πρωτοβουλία τους, «αγκαλιάζουν» τις γυναίκες της Ελλάδας