Ευ Ζην - Ποιότητα Ζωής σε ασθενείς με καρκίνο

Δρ. Ελένη Γαλάνη, Παθολόγος Ογκολόγος, Metropolitan Hospital 
 
«Εάν ο φόβος του καρκίνου δεν σε αφήνει να προχωράς, να χαίρεσαι τη ζωή, να είσαι με αγαπημένα πρόσωπα, να γελάς, τότε ο καρκίνος έχει νικήσει, ακόμα και εάν δεν επιστρέψει ποτέ. Αλλά εάν ανακτήσεις τη διάθεση για ζωή, τότε ακόμα και αν ο καρκίνος επιστρέψει, δεν έχει νικήσει, γιατί ΕΣΥ, ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ, τα έχει καταφέρει». (Lisa Weissmann, M.D.)
 
"If the fear of cancer keeps you from moving forward, enjoying life, being with loved ones, laughing, then the cancer won, even if it never comes back. But if you reclaim your life, then even if the cancer comes back, it didn't win, because YOU, the PERSON, survived." -- Lisa Weissmann, M.D.