Η τέχνη της επιβίωσης μετά τον καρκίνο - Βιωματική μαρτυρία